Edasi

Edasi pakub alternatiivi neile lugejatele, kes on tähelepanu­majandusest väsinud ning hindavad läbimõeldud ja kallutamata tekste. Sisu mõttes on eesmärk terviklikkus, pakkudes head lugemiskogemust läbi erinevate inimest igapäevaselt puudutavate teemade - ühiskond, ettevõtlikkus, kultuur, elustiil. 

Autorite seas on nii tuntud kirjutajaid kui üllatajaid. Edasi näeb oma kasutajatena kõiki inimesi, sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest ja elukohast. Lugejaid ühendav moment on uudishimu maailma vastu. EDASI предлагает альтернативу тем читателям, которые устали от экономии внимания и ценят вдумчивые и непредвзятые тексты. С точки зрения содержания, их цель - это честность, предлагая хороший опыт чтения различных тем, которые влияют на людей в повседневной жизни - общество, предпринимательство, культура, образ жизни. В состав авторов входят как известные писатели, так и сюрпризы. EDASI видит своих пользователей во всех людях, независимо от их социальных характеристик и места проживания. Момент, объединяющий читателей, - это любопытство к миру.
Vali vaade

K.K.K. jõulukingitustest

Viimsi Kaubanduskeskuse Rikets
Randvere tee 6, Haabneeme. Avatud E-L 9-20, P 10-18
Viimsi Kaubanduskeksuse Rikets
Randvere tee 6, Haabneeme. Avatud E-L 9-18, P 10-18