Lepingutingimused

Täname, et tunnete huvi meie poolt pakutavate kingituste vastu.

1. Leping
1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad meie juures registreeritud või registreerimata kasutaja („klient“), OÜ Kingitus.ee (registrikood 11472156, asukoht Paavli 5A-222, Tallinn 10412; „Kingitus.ee“ või „meie“) ja meie koostööpartnerist toote müüja või teenuse osutaja („teenusepakkuja“) vahelisi õigussuhteid, milles OÜ Kingitus.ee on vahendaja Kliendi ja teenusepakkuja vahel, vahendades klientidele teenusepakkuja poolt pakutavaid tooteid, teenuseid ja hüvesid („teenused“). Kingitus.ee väljastab klientidele teenuste vahendamise eesmärgil kinkekaardi, mille alusel saab klient välja valida sobiva teenuse ja teenusepakkuja, vastavat teenust kasutada, samal ajal tõendades teenusepakkujale teenuse eest tasumist.

1.2. Kinkekaardi saaja on meie klient, kes saab kingituse www.kingitus.ee veebilehel (“veebileht”) asuva elektroonilise kauplemissüsteemi (“e-pood”) kaudu või meie kingipoest kaubanduskeskustes või mujal („kingipood”).

1.2.3 Juhul, kui klient soovib kinkekaarti kasutada 12 kuu möödudes kinkekaardi ostmisest ning teenuse hind on selleks ajaks tõusnud, saab klient kinkekaardi hinna ja teenuse uue hinna vahe kinni maksta või valida mõne muu elamuse, mille hind on samaväärne kui kinkekaardi hind selle soetamise hetkel, 3 aasta jooksul alates kinkekaardi ostmisest. Kui Teenuse hind ei ole 36 jooksul alates selle väljastamise päevast tõusnud, saab kinkekaarti tavapäraselt kasutada.

1.3. Kinkekaart on meie e-poes ja kingipoodides (koos “müügikohad”) ning kaubanduskeskustesse või mujale paigaldatud müügistendidel (“müügistend”) pakutavate teenuste ostmiseks või kasutamiseks või üritustel osalemiseks vms (kõik koos “kasutamine”) meie poolt väljastatav kingisertifikaat, mis tagab kliendile või tema poolt määratud kolmandale isikule (“kingisaaja”) väljavalitud teenuse kasutamise ning selle osutamise meie koostööpartneri poolt (“teenusepakkuja”) vastavalt kinkekaardile ja kasutustingimustele.

1.4. Kinkekaardi väljastamisel sõlmib klient meiega lepingu. Käesolevad lepingutingimused (“lepingutingimused”) on selle lepingu osaks.

1.5. Palun tutvuge kindlasti enne kliendiks registreerumist ja kinkekaardi väljastamisel lepingutingimustega, sest kliendiks registreerudes ja/või tellimuse esitamisel kinnitab klient, et ta on lepingutingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nendega nõus. Juhul, kui kliendil ei ole võimalik lepingutingimustega tutvuda, ta ei saa nendest aru või ei ole nendega nõus, palume sellest enne kingituse ostmist või hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul pärast ostu meile meie veebilehel olevatel kontaktidel teatada.

1.6. Juhul, kui klient lepingutingimusi läbi ei vaata ja nendega ei nõustu, ei ole Kingitus.ee-l kahjuks võimalik klienti kliendiks registreerida ja kliendile e-poes kinkekaarti müüa ning edastada.

1.7. Kliendiks registreerumisel ja kingituse ostmisel e-poes on klient kohustatud täitma tellimusankeedi, millel olevad andmed on vajalikud lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Kinkekaardi võib kingipoest osta müügilepingu alusel ka ilma kliendiks registreerumata.

1.8. Leping on sõlmitud hetkel, mil ostja klõpsab e-poes nuppu „MA NÕUSTUN LEPINGU TINGIMUSTEGA“ ja/või kliendile väljastatakse müügikohas kinkekaart. Lepingu kehtivust ei muuda asjaolu, kui kinkekaart väljastatakse kolmandale isikule.

1.9. Kingitus.ee töötleb kliendi ja kingisaaja isikuandmeid lepingu täitmiseks vastavalt isikuandmete töötlemise teabele (p 13) ja privaatsuspoliitikale.

2. Kinkekaardi omandamine
2.1. Kinkekaart on meie poolt kliendile või kingisaajale väljastatav kinkekaart või ese (koos “kinkekaart”), mis tõendab teenuse eest tasumist (st tõend teenusepakkuja ees) ning mille eest on kliendil või kingisaajal võimalik kinkekaardil nimetatud summa ja tähtaja piires väljavalitud teenusepakkuja teenust kasutada. Kinkekaart on õigusaktide alusel käsitletav kui „mitmeotstarbeline vautšer“.

2.2. Kingitus.ee ei ole teenusepakkuja ja kliendi vahelise lepingu osapool, vaid vahendab teisele isikule (teenuseosutaja) lepingu sõlmimist kolmanda isikuga (kliendiga) või osutab kolmanda isikuga lepingu sõlmimise võimalusele ning tutvustab klientidele erinevate teenusepakkujate teenuseid. Väljavalitud teenuse osutamise korraldab täielikult väljavalitud teenusepakkuja ja Kingitus.ee ei vastuta teenuse osutamise ega sellega seotud üksikasjade (nt kuupäev, kellaaeg jm tingimused) eest, vaid ainult teenuse tasu edastamise eest. Iga Kingitus.ee poolt vahendatava teenuse juures on teave ka teenust pakkuva teenusepakkuja kohta.

2.3. Teenust on õigus omandada või kasutada isikul, kes esitab kehtiva ning õiguslikult omandatud kinkekaardi väljavalitud teenusepakkujale kinkekaardi kehtivusaja jooksul. Juhul, kui kinkekaardi kasutamiseks tuleb leppida eelnevalt kokku aeg (nt langevarjuhüppe korral), siis tuleb seda teha kliendil või kingisaajal endal ning see ei ole Kingitus.ee kohustus.

2.4. Kingituse eest saadava teenuse kvaliteet vastab tavaliselt sarnaselt tootelt või teenuselt oodatavale kvaliteedile ning e-poes teenuse juures olevale kirjeldusele. Kingitus.ee ei vastuta teenusepakkuja poolt osutatava teenuse kvaliteedi eest. Juhul, kui kvaliteet ei vasta sarnaselt tootelt või teenuselt tavapäraselt oodatavatele nõuetele või normidele, on kliendil õigus nõuda teenusepakkujalt toote või teenuse asendamist või parandamist vastavalt Eesti õigusaktidele.

2.5. Kinkekaarti võib kasutada ainult üks kord. Teenust võib kasutada isik, kes esitab kinkekaardi esimesena väljavalitud teenusepakkujale. Eeldatakse, et kinkekaardi esitaja on selle kasutamiseks õigustatud.

2.6. Kingitus.ee juhib tähelepanu, et kõik meie müügikohtades esitletud teenused ei sobi kõigile isikutele, tulenevalt vanusest, tervislikust seisundist ja muust. Juhul, kui kinkekaardi kasutajal esineb kinkekaardil nimetatud toote või teenuse kasutamist välistav või vastunäidustatud tervisehäire, tervisehäire esinemine ei ole teada või täielikult välistatud või see toode või teenus seab või võib seada ohtu tema elu või tervise, ei soovita Kingitus.ee toote või teenuse kasutamist ning soovitab valida muu teenuse. Klient või kingisaaja peab ise enne toote või teenuse kasutamist veenduma toote või teenuse talle sobivuses, tema jaoks ohutuses, tervisele ohtlike mõjude ja tagajärgede puudumises ning vajadusel teenusepakkujalt teenuse kohta lisainfot küsima, vastutades ise täielikult toote või teenuse kasutamise mõjude ja tagajärgede eest. Teenuse osutamise puuduste, eksimuste ja vigade eest vastutab teenusepakkuja, mitte Kingitus.ee.

3. Kingituse kohaletoimetamine
3.1. E-poest tellitud kinkekaart toimetatakse kliendile või kingisaajale kohale postisaadetisena kliendi tellimusankeedis toodud aadressil ühel järgmisel kliendi poolt tellimusankeedis märgitud viisil: kullerpostiga 1–3 (ühe kuni kolme) tööpäeva jooksul tellimusankeedis märgitud postiaadressil või elektrooniliselt 1 (ühe) tööpäeva jooksul tellimusankeedis märgitud e-posti aadressil. Kingipoest antakse kinkekaart üle vahetult kliendile.

4. Kinkekaardi kasutamine ja kehtivus
4.1. Kinkekaart kehtib 3 (kolm) aastat alates selle väljastamise päevast. Juhul kui tegemist on aastaajast ja/või ilmastikutingimustest sõltuva hooajalise kinkekaardiga, saab vastavat kinkekaarti kasutada vaid sobival hooajal ja/või sobivate ilmastikutingimuste korral. Kui kinkekaarti ei ole kasutatud selle kehtivusperioodil, siis selle kasutusõigus lõpeb. Erijuhtudel võib kinkekaardi kehtivusaeg olla ka lühem (eripakkumised, kampaaniad), kuid siis on see pakkumisel, kinkekaardil ning kampaania tingimustes selgelt välja toodud.

4.2. Et tagada sobivaima elamuse väljavalimine, on kõik meie poolt väljastatavad kinkekaardid valikuga kinkekaardid, mis tähendab, et kinkekaart võimaldab vabalt valida mitme alternatiivse teenuse vahel, st klient saab vabalt valida, millise teenusepakkuja teenust saada (nt valida massaaži asemel iluteenus või restorani asemel põgenemistuba). Valiku tegemiseks peab klient sisestama kinkekaardil märgitud reserveeringu koodi veebilehele www.kingitus.ee/lisainfo ning valima Kingitus.ee poolt genereeritud nimekirjast ühe teenuse, mida klient soovib saada. Pakutavate teenuste valik genereeritakse Kingitus.ee poolt nimekirjana, mis sõltub muuhulgas kliendi poolt makstud tasu suurusest ning mis võib ajas muutuda. Klient saab ühe kinkekaardi eest valida ühe teenuse, kui kinkekaardil ei või veebilehel ei ole selgelt märgitud vastupidist.

4.3. Kui klient kasutab kinkekaarti taolise teenuse osas, mille maksumus on väiksem kinkekaardil toodud netoväärtusest, siis ülejääki kliendile ega kolmandale isikule ei hüvitata – seetõttu soovitame kasutada kinkekaarti maksimaalses ulatuses.

4.4. Mõnel kinkekaardil on kajastatud soovitatud elamus või konkreetse teenuse reklaampilt, kuid ka need kinkekaardid on valikuga kinkekaardid, mis osas on kliendil õigus ülaltoodud tingimustel teenuseid vabalt valida ja vahetada. See ei kehti teatud kampaaniate käigus ostetud kinkekaartidele, millel võib olla lühem kehtivusaeg ja mida pole lubatud vahetada mõne teise kinkekaardi vastu kinkekaardi kehtivusaja jooksul. Sellise juhul on see aga pakkumisel, kinkekaardil ning kampaania tingimustes selgelt välja toodud.

4.5. Väljavalitud teenuse broneerimiseks, teenuse osutamise kuupäeva ja kellaaja kokkuleppimiseks peab klient või kingisaaja võtma ise ühendust teenusepakkujaga (kontaktid asuvad kas veebilehel või kinkekaardil), teatades kinkekaardi reserveeringu koodi ja kehtivusaja, küsima teenusepakkujalt broneeringu kinnitust ja lisainfot ning olema teenuse kasutamiseks kohal kokkulepitud ajal ja kohas.

4.6. Juhul kui klient on soovitud teenuse välja valinud punkt 4.2 kohaselt, kuid selgub, et see teenus pole enam saadaval, on kliendil võimalik valida uus teenus punkt 4.2 kohaselt või saata Kingitus.ee veebilehel avaldatud e-maili aadressile kiri, milles paluda kinkekaardi väärtuse hüvitamist rahaliselt 14 päeva jooksul pärast ostus sooritamist. 

4.7. Kinkekaardil kuvatud teenuse pildid on illustratiivse tähendusega ning need võivad erineda tegelikust teenusest. Tegemist on teenusepakkuja poolt meile edastatud reklaammaterjaliga, mille õigsuse eest vastutab teenusepakkuja, mitte Kingitus.ee.

4.8. Kinkekaarti ei vahetata raha vastu. Kasutamata kinkekaardi eest raha ei tagastata.

5. Kingitus.ee kohustub:
5.1. Vahendama kliendile teenuseosutajate teenuseid, osutama lepingu sõlmimise võimalusele teenusepakkujaga ning tutvustama kliendile erinevate teenusepakkujate teenuseid.

5.2. Korraldama kliendile või kingisaajale kliendi poolt e-poes või kingipoes välja valitud kinkekaardi üle andmise või edastamise, kui klient on kingituse eest tasunud.

5.3. Teavitama e-poes tellimuse sooritanud klienti kinkekaardi tellimuse õnnestumisest ning edastama kinkekaardi kliendi poolt e-poes enne tellimuse sooritamist täidetud tellimusankeedis nimetatud e-posti aadressile esimesel võimalusel. Kingitus.ee ei vastuta ebaõigesti või mitte korrektselt tellimusankeedile sisestatud e-posti aadressi korral kinkekaardi selle saajani jõudmise eest.

5.4. Tasuma teenusepakkujale väljavalitud teenuse eest pärast selle kasutamist kliendi või kingisaaja poolt.

5.5. Kingitus.ee-l on õigus jätta kinkekaart edastamata, kui klient on esitanud e-poe tellimusankeedis valed, ebatäpsed või eksitavad andmed või on esitanud andmed puudulikult.

6. Klient kohustub:
6.1. Tutvuma enne e-poest kinkekaardi tellimist lepingutingimustega ning teavitama Kingitus.ee-d veebilehel olevatel kontaktidel, kui ta ei ole lepingutingimustega tutvunud, nendest aru saanud või nendega nõus.

6.2. Üle kandma Kingitus.ee-le tasu, mis on märgitud e-poes, kingipoes või müügistendil ning lisakulu, kui klient soovib kasutada sellist kinkekaardi edastamise või pakendamise viisi või mõnda muud lisateenust, mille ta on tellimuse sooritamisel valinud. Klient teadvustab, et Kingitus.ee tagab selle tasu eest väljavalitud teenusepakkuja poolt teenuse osutamise ja selle eest tasumise.

6.3. Märkima kõik oma andmed e-poe või muus tellimusankeedis õigesti. Juhul, kui klient märgib ebaõiged või mittekorrektsed andmed, ei vastuta Kingitus.ee kinkekaardi välja saatmise eest ja lepingu täitmise eest.

6.4. Kasutama kinkekaarti vastavalt kinkekaardi ja lepingutingimustele ning tagama selle ka kingisaaja poolt.

6.5. Kandma kõik ostu sooritamisega seotud enda sidevahendite kulud ja kinkekaardi kohaletoimetamise kulud. Muid kulusid ja makse kinkekaardi hinnale ei lisandu, välja arvatud lepingutingimuste punktis 6.2 märgitu.

7. Lepingust taganemine
7.1. Kliendil on õigus taganeda lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kinkekaardi saamisest, kui klient või kingisaaja ei ole teenust kasutanud ega selle kasutamiseks aega broneerinud. Lepingust taganemiseks tuleb kirjalik taganemisavaldus ja kinkekaart saata eelnimetatud tähtaja jooksul Kingitus.ee veebilehel avaldatud kontaktidel. Lepingust saab taganeda ainult tehingu teinud klient. Lepingust taganemisel on Kingitus.ee-l õigus arvata tagastatavast summast maha kinkekaardi vormistamise, väljastamise ja edastamise kulud. Lepingust taganemise avalduse esitamisega kaotab kinkekaart kehtivuse.

8. Vastutus
8.1. Pooled vastutavad oma lepinguliste kohustuste täitmata jätmise eest vastavalt Eesti õigusaktidele. Pooled vabanevad vastutusest vääramatu jõu korral.

8.2. Kingitus.ee ei vastuta mistahes teenuse edasilükkumise või osutamata jäämise eest, kui selle põhjuseks on halvad ilmastikutingimused. Klient või kingisaaja on kohustatud halva ilma korral ise teenusepakkujaga kokku leppima uue aja teenuse kasutamiseks.

8.3. Kingitus.ee ei vastuta kliendi, kingisaaja või muu isiku poolt kinkekaardi kasutamisel tervisekahjustuste tekkimise, vara kahjustumise või hävinemise eest.

8.4. Juhul kui me rikume käesolevates kasutustingimustes toodud sätteid, on kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele – nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist.

9. Konfidentsiaalsus
9.1. Kingitus.ee tagab kliendi ja kingisaaja andmete ja kinkekaardi ostmise saladuse. Kingitus.ee-l on õigus edastada eelnimetatud andmed üksnes teenusepakkujatele, talle teenuste osutajatele ning muudel juhtudel õigusaktides ettenähtud alustel.

10. Uudiskirja tellimine
10.1. Juhul, kui isik avaldab Kingitus.ee veebilehel või muul viisil tahet uudiskirja saamiseks ja Kingitus.ee nõustub uudiskirja saatmisega (isikule uudiskirja saates), on pooled sõlminud uudiskirja lepingu.

10.2. Uudiskirja leping kehtib tähtajatult. Uudiskirja kliendil on õigus uudiskirja sõlmimisest igal ajal avaldust esitades loobuda, millega uudiskirja leping lõpeb.

11. Turunduspakkumised
11.1. Kingitus.ee-l on õigus saata kliendile e-posti teel turunduspakkumisi uute Kingitus.ee teenuste kohta kogu Kingitus.ee ja kliendi vahelise lepingu kehtivusaja jooksul. Kliendil on õigus turunduspakkumistest kirjaliku avalduse esitamisega Kingitus.ee veebilehel olevatel kontaktidel, loobuda.

12. Teated ja pretensioonid
12.1. Pooled kohustuvad kõik kirjad, teated ja muud dokumendid teineteisele saatma e-posti teel või kirjalikult Kingitus.ee veebilehel olevatel kontaktidel.

12.2. Pooled lahendavad kõik lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppeid ei saavutata, on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni (www.ttja.ee) või kohtu poole (www.kohus.ee). Klient võib vaidluse lahendada ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi kaudu.

12.3. Klient võib vaidluse lahendada ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi kaudu (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET).

12.4. Juhul, kui mõni lepingutingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega ei mõjuta see ülejäänud lepingutingimustes toodud sätete kehtivust. Kui mõni lepingutingimuste säte on tüüptingimusena tühine, on selline säte kehtiv, kui Kliendiks ei ole tarbija.

13. Teave isikuandmete töötlemise kohta
13.1. Isikuandmete töötleja on OÜ Kingitus.ee, registrikood 11472156, asukoht Paavli 5A - 222, Tallinn, www.kingitus.ee
Isikuandmete töötlemise eesmärk
• Töötleme isikuandmeid selleks, et müüa klientidele toodete ja teenuste kinkekaart, mille abil on võimalik kasutada meie koostööpartnerite teenuseid. Kliendiandmete kogumisel piirdume vähimaga.
• Töötleme isikuandmeid lepingu täitmiseks ja isiku nõusoleku alusel. Pärast lepingu lõppemist töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel.
• Töötleme isikuandmeid ka klienditeeninduse kvaliteedi hindamiseks, turunduspakkumiste tegemiseks ja statistilisteks analüüsideks.

13.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
• Töötleme andmeid ostu-müügilepingu ja uudiskirja lepingu alusel. Otseturunduse pakkumisi teeme ainult nõusoleku alusel, mida kliendil on võimalik tagasi võtta. Nõusolek võib olla antud lepingu sõlmimisel.

13.3. Isikuandmete allikad
• Isikuandmeid saame ainult otse kliendilt

13.4. Kliendi õigused
• Saada infot, milliseid isikuandmeid me tema kohta töötleme.
• Nõuda isikuandmete parandamist ja ajakohastamist.
• Nõuda isikuandmete kustutamist.
• Isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta.
• Otseturunduspakkumiste esitamiseks antud nõusolek tagasi võtta.
• Nõuda, et me ei teeks kliendi suhtes automatiseeritud andmetöötlusel põhinevaid otsuseid.

13.5. Isikuandmete avaldamine
• Hoiame isikuandmeid konfidentsiaalsena.
• Avaldame isikuandmeid ainult vahenduslepingu täitmiseks ja õigusaktidega ettenähtud juhtudel (nt uurimisorganitele).

13.6. Isikuandmete edastamine
• Kliendi nõusolekul ja taotlusel avaldame isikuandmeid kolmandale isikule – teenusepakkujale teenuste osutamiseks.
• Avaldame andmeid ka meie nimel andmete volitatud töötlejatele: raamatupidamisteenus jms., õigusteenusepakkujale enda õiguste kaitseks, audiitorile jms).

13.7. Isikuandmete säilitamine
• Säilitame isikuandmeid kliendiga sõlmitud lepingu lõppemiseni ja pärast seda seni kuni lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni.

13.8. Vaidluste lahendamine
• Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti aadressil info@kingitus.ee Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

13.07.2020

OÜ Kingitus.ee
Aadress: Paavli 5A - 222, Tallinn 10412, Eesti
Rg-kood: 11472156,
KMKR nr EE101370312
Telefon: +372 6 559 165,
E-post: info@kingitus.ee,
Arveldusarve Swedbank: EE512200221040343179
SEB: EE571010220081983013

Lehekülg kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat kogemust meie lehel. Rohkem infot küpsiste kohta