Täname, et tunnete huvi meie poolt pakutavate kingituste vastu. 

1. Leping
1.1 Kingituste müüja on OÜ Kingitus.ee, registrikood 11472156, asukoht Paavli 5A - 222, Tallinn 10412, tel. +372 6 559 165, e-post info@kingitus.ee, veebileht http://kingitus.ee/ (“Kingitus.ee” või “meie”).
1.2 Kingituse ostja on meie klient (“Klient”), kes ostab kingituse http://kingitus.ee/ veebilehel (“veebileht”) asuva elektroonilise kauplemissüsteemi (“e-pood”) kaudu või meie müügikioskist kaubanduskeskustes või mujal (müügikiosk”).
1.3 Kingitus on meie e-poes ja müügikioskites (koos “müügikohad”) ning kaubanduskeskustesse või mujale paigaldatud müügistendidel (“müügistend”) pakutavate toodete, teenuste või hüvede (kõik koos “teenus”) ostmiseks või kasutamiseks või üritustel osalemiseks vms (kõik koos “kasutamine”) meie poolt müüdav kingisertifikaat, mis tagab kliendile või tema poolt määratud kolmandale isikule (“kingisaaja”) kingisertifikaadil nimetatud teenuse kasutamise ning selle osutamise meie koostööpartneri poolt (“teenusepakkuja”) vastavalt kingisertifikaadile ja lepingutingimustele.
1.4 Kingituste ostmine on võimalik kliendilepingu või ühekordse ostu-müügilepingu (koos “leping”) alusel. Kliendileping kehtib, kui klient on müügikohas ennast kliendiks registreerinud. Kliendileping on tähtajatu. Müügileping on kehtiv 12 (kaksteist) kuud kingisertifikaadi ostmisest. Käesolevad lepingutingimused (“lepingutingimused”) on nii kliendilepingu kui müügilepingu osaks.
1.5 Kingituse välja valimise ja selle kohta väljastatud kingisertifikaadi eest tasumisega sõlmib klient meiega, vastavalt valikule kliendilepingu või kingituse ostu-müügilepingu (“leping”). Müügikioskist kingisertifikaadi ostmisel saab klient sõlmida meiega kliendilepingu ainult juhul, kui ta on seda ise soovinud.
1.6 Palun tutvuge kindlasti enne kliendiks registreerumist ja kingituse eest tasumist lepingutingimustega, sest kliendiks registreerudes ja/või ostu eest tasudes kinnitab klient, et ta on lepingutingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nendega nõus. Juhul, kui kliendil ei ole võimalik lepingutingimustega tutvuda, ta ei saa nendest aru või ei ole nendega nõus, palume sellest enne kingituse ostmist või hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul pärast ostu meile meie veebilehel olevatel kontaktidel teatada.
1.7 Juhul, kui klient lepingutingimusi läbi ei vaata ja nendega ei nõustu, ei ole Kingitus.ee-l kahjuks võimalik klienti kliendiks registreerida ja kliendile e-poes kingisertifikaati müüa ning edastada.
1.8 Kliendiks registreerumisel ja kingituse ostmisel e-poes on klient kohustatud täitma tellimusankeedi, millel olevad andmed on vajalikud lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Kingituse võib müügikioskist osta müügilepingu alusel ka ilma kliendiks registreerumata.
1.9 Leping on sõlmitud hetkel, mil ostja klõpsab e-poes nuppu „MA NÕUSTUN LEPINGU TINGIMUSTEGA“ ja/või nõustub müügikohas kingisertifikaadi eest tasumisega. Lepingu kehtivust ei muuda asjaolu, kui ostu eest tasub kolmas isik.
1.10 Kingitus.ee töötleb kliendi ja kingisaaja isikuandmeid lepingu täitmiseks vastavalt isikuandmete töötlemise teabele (p 13) ja privaatsuspoliitikale.

2. Kingitus ostmine ja kohaletoimetamine
2.1 Kingitus on kliendi poolt välja valitud ja meie poolt vastava teenuse nimetusega tasu eest kliendile või kingisaajale väljastatav kingisertifikaat või ese (koos “kingisertifikaat”), mille eest on kliendil või kingisaajal võimalik kingisertifikaadil nimetatud summa ja tähtaja piires kingisertifikaadil nimetatud teenusepakkuja juures kingisertifikaadil nimetatud teenust kasutada.
2.2 Kingisertifikaadil nimetatud teenuse osutamise korraldab täielikult kingisertifikaadil nimetatud teenusepakkuja ja Kingitus.ee ei vastuta teenuse osutamise ega sellega seotud üksikasjade (nt kuupäev, kellaaeg jm tingimused) eest, vaid ainult teenuse eest tasumise eest.
2.3 Kingitust on õigus omandada või kasutada isikul, kes esitab kingisertifikaadi kingisertifikaadil märgitud teenusepakkujale kingisertifikaadi tähtaja jooksul. Juhul, kui kingisertifikaadi kasutamiseks tuleb leppida eelnevalt kokku aeg (nt langevarjuhüppe korral), siis tuleb seda teha kliendil või kingisaajal endal ning see ei ole Kingitus.ee kohustus.
2.4 Kingituse eest saadava teenuse kvaliteet vastab tavaliselt sarnaselt tootelt või teenuselt oodatavale kvaliteedile ning e-poes teenuse juures olevale kirjeldusele. Kingitus.ee ei vastuta teenusepakkuja poolt osutatava teenuse kvaliteedi eest. Juhul, kui kvaliteet ei vasta sarnaselt tootelt või teenuselt tavapäraselt oodatavatele nõuetele või normidele, on kliendil õigus nõuda teenusepakkujalt toote või teenuse asendamist või parandamist vastavalt Eesti õigusaktidele.
2.5 Kingisertifikaadil nimetatud teenust võib kasutada ainult üks kord. Teenust võib kasutada isik, kes esitab kingisertifikaadi esimesena kingisertifikaadil märgitud teenusepakkujale. Eeldatakse, et kingisertifikaadi esitaja on selle kasutamiseks õigustatud.
2.6 Kingitus.ee juhib tähelepanu, et kõik meie müügikohtades ja müügistendidel esitletud teenused, mille kohta on võimalik meilt kingisertifikaati osta, ei sobi kõigile isikutele, sõltumata vanusest, tervislikust seisundist ja muust. Juhul, kui kingisertifikaadi kasutajal esineb kingisertifikaadil nimetatud toote või teenuse kasutamist välistav või vastunäidustatud tervisehäire, tervisehäire esinemine ei ole teada või täielikult välistatud või see toode või teenus seab või võib seada ohtu tema elu või tervise, ei soovita Kingitus.ee toote või teenuse kasutamist ning soovitab sellest loobuda. Klient või kingisaaja peab ise enne toote või teenuse kasutamist veenduma toote või teenuse talle sobivuses, tema jaoks ohutuses, tervisele ohtlike mõjude ja tagajärgede puudumises ning vajadusel teenusepakkujalt teenuse kohta lisainfot küsima, vastutades ise täielikult toote või teenuse kasutamise mõjude ja tagajärgede eest. Teenuse osutamise puuduste, eksimuste ja vigade eest vastutab teenusepakkuja, mitte Kingitus.ee.

3. Kingituse kohaletoimetamine
3.1 E-poest ostetud kingisertifikaat toimetatakse kliendile või kingisaajale kohale postisaadetisena ostja tellimusankeedis aadressil ühel järgmisel kliendi poolt tellimusankeedis märgitud viisil: kullerpostiga 1–3 (ühe kuni kolme) tööpäeva jooksul tellimusankeedis märgitud postiaadressil või elektrooniliselt 1 (ühe) tööpäeva jooksul tellimusankeedis märgitud e-posti aadressil. Müügikioskist ostetud kingisertifikaat antakse üle müügikioskis.
3.2 Soovi korral võib klient või kingisaaja saada e-poest ostetud kingisertifikaadi kätte Kingitus.ee büroos, mille asukoht on märgitud Kingitus.ee veebilehel.

4. Kingisertifikaadi kasutamine ja kehtivus
4.1. Kingisertifikaat kehtib 12 (kaksteist) kuud alates selle väljastamise päevast. Aastaaegadest ja ilmastikutingimustest sõltuvate hooajaliste teenuste (“hooajalised teenused”) sertifikaat kehtib kuni hooaja lõppemiseni. Hooaja pikkus on märgitud kingisertifikaadil. Kui kingisertifikaati ei ole kasutatud selle kehtivusperioodil, siis selle kasutusõigus lõpeb.
4.2. Kingisertifikaadil märgitud teenuse broneerimiseks, teenuse osutamise kuupäeva ja kellaaja kokkuleppimiseks peab klient või kingisaaja võtma ise ühendust teenusepakkujaga kingisertifikaadil märgitud telefoninumbril või e-posti aadressil, teatades kingisertifikaadi numbri ja kehtivusaja, küsima teenusepakkujalt broneeringu kinnitust ja lisainfot ning olema teenuse kasutamiseks kohal kokkulepitud ajal ja kohas.
4.3. Kingisertifikaati ei vahetata raha vastu. Kasutamata sertifikaadi eest raha ei tagastata.
4.4 Juhul, kui kingisertifikaati ei saa hooaja jooksul kasutada seoses halbade ilmastikutingimustega ning seda kinnitab ka teenusepakkuja, siis vahetatakse kingisertifikaat selle kehtivusaja jooksul kokkuleppel välja.
4.5 Elamuse vastu vahetatud kingisertifikaadi kehtivusaeg jääb samaks, mis rahalises väärtuses kingisertifikaadile algselt märgitud.

5. Kingitus.ee kohustub:
5.1 Korraldama kliendile või kingisaajale kliendi poolt e-poes või müügikioskis välja valitud kingituse või kingisertifikaati üle andmise või edastamise, kui klient on kingituse eest tasunud.
5.2 Teavitama e-poes ostu sooritanud klienti kingisertifikaadi ostu õnnestumisest ning edastama kingisertifikaadi kliendi poolt e-poes enne ostu sooritamist täidetud tellimusankeedis nimetatud e-posti aadressile esimesel võimalusel. Kingitus.ee ei vastuta ebaõigesti või mitte korrektselt tellimusankeedile sisestatud e-posti aadressi korral kingisertifikaadi selle saajani jõudmise eest.
5.3 Tasuma teenusepakkujale kingisertifikaadil nimetatud teenuse eest pärast selle kasutamist kliendi või kingisaaja poolt.
5.4 Kingitus.ee-l on õigus jätta kingisertifikaat edastamata, kui klient on esitanud e-poe tellimusankeedis valed, ebatäpsed või eksitavad andmed või on esitanud andmed puudulikult.

6. Klient kohustub:
6.1 Tutvuma enne e-poest kingisertifikaadi ostmist lepingutingimustega ning teavitama Kingitus.ee-d veebilehel olevatel kontaktidel, kui ta ei ole lepingutingimustega tutvunud, nendest aru saanud või nendega nõus.
6.2 Tasuma kingisertifikaadi ostuhinna, mis on märgitud e-poes, müügikioskis või müügistendil ning lisakulu, kui klient soovib kasutada sellist kingisertifikaadi edastamise või pakendamise viisi või mõnda muud lisateenust, mille ta on ostu sooritamisel valminud.
6.3 Märkima kõik oma andmed e-poe või muus tellimusankeedis õigesti. Juhul, kui klient märgib ebaõiged või mittekorrektsed andmed, ei vastuta Kingitus.ee kingisertifikaadi välja saatmise eest ja lepingu täitmise eest.
6.4 Kasutama kingisertifikaati vastavalt kingisertifikaadi ja lepingutingimustele ning tagama selle ka kingisaaja poolt.
6.5 Kandma kõik ostu sooritamisega seotud enda sidevahendite kulud ja kingisertifikaadi kohaletoimetamise kulud. Muid kulusid ja makse kingisertifikaadi hinnale ei lisandu, välja arvatud lepingutingimuste punktis 6.2 märgitu.

7. Lepingust taganemine
7.1 Kliendil on õigus taganeda lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kingisertifikaadi ostmisest, kui klient või kingisaaja ei ole teenust kasutanud ega selle kasutamiseks aega broneerinud. Lepingust taganemiseks tuleb kirjalik taganemisavaldus ja kingisertifikaat saata eelnimetatud tähtaja jooksul Kingitus.ee veebilehel avaldatud kontaktidel. Lepingust saab taganeda ainult tehingu teinud klient. Lepingust taganemisel on Kingitus.ee-l õigus arvata tagastatavast summast maha kingisertifikaadi vormistamise, väljastamise ja edastamise kulud. Lepingust taganemise avalduse esitamisega kaotab kingisertifikaat kehtivuse.

8.Vastutus
8.1. Pooled vastutavad oma lepinguliste kohustuste täitmata jätmise eest vastavalt Eesti õigusaktidele. Pooled vabanevad vastutusest vääramatu jõu korral.
8.2 Kingitus.ee ei vastuta kingisertifikaadil märgitud teenuse edasilükkumise või osutamata jäämise eest, kui selle põhjuseks on halvad ilmastikutingimused. Klient või kingisaaja on kohustatud halva ilma korral ise teenusepakkujaga kokku leppima uue aja teenuse kasutamiseks.
8.3 Kingitus.ee ei vastuta kliendi, kingisaaja või muu isiku poolt kingisertifikaadi kasutamisel tervisekahjustuste tekkimise, vara kahjustumise või hävinemise eest.

9.Konfidentsiaalsus
9.1 Kingitus.ee tagab kliendi ja kingisaaja andmete ja kingisertifikaadi ostmise saladuse. Kingitus.ee-l on õigus edastada eelnimetatud andmed üksnes teenusepakkujatele, talle teenuste osutajatele ning muudel juhtudel õigusaktides ettenähtud alustel.

10. Uudiskirja tellimine
10.1 Juhul, kui isik avaldab Kingitus.ee veebilehel või muul viisil tahet uudiskirja saamiseks ja Kingitus.ee nõustub uudiskirja saatmisega (isikule uudiskirja saates), on pooled sõlminud uudiskirja lepingu.
10.2 Uudiskirja leping kehtib tähtajatult. Uudiskirja kliendil on õigus uudiskirja sõlmimisest igal ajal avaldust esitades loobuda, millega uudiskirja leping lõpeb.

11. Turunduspakkumised
11.1 Kingitus.ee-l on õigus saata kliendile e-posti teel turunduspakkumisi uute Kingitus.ee teenuste kohta kogu Kingitus.ee ja kliendi vahelise lepingu kehtivusaja jooksul. Kliendil on õigus turunduspakkumistest kirjaliku avalduse esitamisega Kingitus.ee veebilehel olevatel kontaktidel, loobuda.

12. Teated ja pretensioonid
12.1 Pooled kohustuvad kõik kirjad, teated ja muud dokumendid teineteisele saatma e-posti teel või kirjalikult Kingitus.ee veebilehel olevatel kontaktidel.
12.2. Pooled lahendavad kõik lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppeid ei saavutata, on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni (www.tarbijakaitseamet.ee) või kohtu poole (www.kohus.ee). Klient võib vaidluse lahendada ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi kaudu.
12.3 Klient võib vaidluse lahendada ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi kaudu (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET).

13. Teave isikuandmete töötlemise kohta
13.1 Isikuandmete töötleja on OÜ Kingitus.ee, registrikood 11472156, asukoht Paavli 5A - 222, Tallinn, www.kingitus.ee
Isikuandmete töötlemise eesmärk
• Töötleme isikuandmeid selleks, et müüa klientidele toodete ja teenuste kingisertifikaate, mille abil on võimalik kasutada meie koostööpartnerite teenuseid. Kliendiandmete kogumisel piirdume vähimaga.
• Töötleme isikuandmeid lepingu täitmiseks ja isiku nõusoleku alusel. Pärast lepingu lõppemist töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel.
• Töötleme isikuandmeid ka klienditeeninduse kvaliteedi hindamiseks, turunduspakkumiste tegemiseks ja statistilisteks analüüsideks.
13.2 Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
• Töötleme andmeid ostu-müügilepingu ja uudiskirja lepingu alusel. Otseturunduse pakkumisi teeme ainult nõusoleku alusel, mida kliendil on võimalik tagasi võtta. Nõusolek võib olla antud lepingu sõlmimisel.
13.3 Isikuandmete allikad
• Isikuandmeid saame ainult otse kliendilt
13.4 Kliendi õigused
• Saada infot, milliseid isikuandmeid me tema kohta töötleme.
• Nõuda isikuandmete parandamist ja ajakohastamist.
• Nõuda isikuandmete kustutamist.
• Isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta.
• Otseturunduspakkumiste esitamiseks antud nõusolek tagasi võtta.
• Nõuda, et me ei teeks kliendi suhtes automatiseeritud andmetöötlusel põhinevaid otsuseid.
13.5 Isikuandmete avaldamine
• Hoiame isikuandmeid konfidentsiaalsena.
• Avaldame isikuandmeid ainult vahenduslepingu täitmiseks ja õigusaktidega ettenähtud juhtudel (nt uurimisorganitele).
13.6 Isikuandmete edastamine
• Kliendi nõusolekul ja taotlusel avaldame isikuandmeid kolmandale isikule – teenusepakkujale teenuste osutamiseks.
• Avaldame andmeid ka meie nimel andmete volitatud töötlejatele: raamatupidamisteenus jms., õigusteenusepakkujale enda õiguste kaitseks, audiitorile jms).
13.7 Isikuandmete säilitamine
• Säilitame isikuandmeid kliendiga sõlmitud lepingu lõppemiseni ja pärast seda seni kuni lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni.

 

19.05.2018 

OÜ Kingitus.ee

Aadress: Paavli 5A - 222, Tallinn 10412, Eesti 
Rg-kood: 11472156,
KMKR nr EE101370312
Telefon: +372 6 559 165,
E-post: info@kingitus.ee,
Arveldusarve Swedbank: EE512200221040343179
SEB: EE571010220081983013 

Lehekülg kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat kogemust meie lehel. Rohkem infot küpsiste kohta