Menüü

Kampaania “6,50 EUR esimese ostu puhul üle 65 EUR" tingimused

§ 1 ÜLDSÄTTED:

1. Kampaania korraldaja on Kingitus.ee OÜ, reg. nr: 11472156, juriidiline aadress: Paavli 5A - 222, 10412 Tallinn.
2. Kampaania korraldatakse 17.11.2023 - 15.12.2023 või kuni edasise teatamiseni.
3. Kampaania on üleriigiline.
4. Mõisted:
4.1 Käesolevates eeskirjades kasutatud mõisted tähendavad:
4.1.1 Kingitus.ee kauplus
– veebipood, mis asub aadressil https://www.kingitus.ee/ ja ettevõtte Kingitus.ee OÜ füüsilised poed.
4.1.2 Tingimused – käesolevad tingimused;
4.1.3 Kampaania - poe müügiedendus käesolevates tingimustes;
4.1.4 Kampaania osalejad - inimesed, kes registreerusid Kingitus.ee brändi uudiskirjale kampaaniaperioodi jooksul; 
4.1.5 Kampaanias osaleja on füüsiline isik, kes teeb oste ajavahemikus 20. november kuni 27. november 2023 Kingitus.ee statsionaarsetes poodides ja 20. november kuni 27. november 2023 veebipoes maksimaalse summa ulatuses 5000 eurot.

§ 2 KAMPAANIA REEGLID "6,50 € esimese ostu puhul üle 65 €".

1. Kampaania loosungi all "6,50 € esimese ostu puhul üle 65 €" kehtib Kingitus.ee poodides.
2. Kampaania "6,50 € esimese ostu puhul üle 65 €" eesmärk on saada sooduskood 6,50 € väärtuses. Kood kehtib esimese ostu puhul, mis ületab 65 €, ja seda saab kasutada Kimngitus.ee poes, vastutasuks uudiskirja tellimise eest (läbi Meta Ads ja Google Ads vormi) kampaania perioodil.
3. Sooduskood kehtib kuni 30.11.2024.
4. Sooduskood saadetakse vormis antud e-posti aadressile pärast uudiskirja tellimuse kinnitamist, tervitussõnumiga.
5. Kampaaniast osa võtmine tähendab ka andmete töötlemisele nõusoleku andmist ettevõtte poolt nimetatud suhtluskanalites: e-posti, telefoni, SMS-i ja MMS-i kaudu.
6. Sooduskoodi saavad ainult need, kes tellivad uudiskirja esmakordselt.
7. Käesolev kampaania ei kehti koos teiste Kingitus.ee korraldatud reklaamtegevustega.
8. Sooduskoodiga ostetud toote tagastamine toob kaasa soodustuse tühistamise.
9. Kampaania "6,50 € esimese ostu puhul üle 65 € " kasutamise tingimus on allahindluskood, mille on saatnud Korraldaja e-posti teel, sisestamine ostukorvis või koodi edastamine müüginõustajale füüsilises poes ostu sooritamisel.
10. Sooduskoodiga ostetud elamused tuleb realiseerida vastavalt ostetud toote kehtivusajale. Kampaania ei mõjuta toote kehtivusaega.

§ 3 Kampaania kuupäev ja koht

1. Kampaania kehtib 06.11.2023 - 04.12.2023 kuni kell 23:59 (otsustav on uudiskirja tellimise kuupäev ja kellaaeg). Uudiskirja tellimine toimub Meta Ads ja Google Ads vormi kaudu.

§ 4 Pretensioonide menetlemise kord

1. Osalejad võivad esitada kampaaniaga seotud pretensioone e-posti teel või kirjalikult.
2. Pretensioon peab sisaldama: osaleja ees- ja perekonnanime ning täpset aadressi, samuti üksikasjalikku kirjeldust ja pretensiooni põhjust. Elektroonilised pretensioonid tuleks saata aadressile: info@kingitus.ee. E-posti pealkiri: "6,50 € esimese ostu puhul üle 65 €" . Kirjalik pretensioon tuleb esitada aadressile: Kingitus.ee OÜ, Paavli 5A - 222, 10412 Tallinn märkega: "6,50 € esimese ostu puhul üle 65 €" .
3. Pretensioone arutatakse 14 päeva jooksul alates Korraldajale laekumisest.
4. Pretensioone arutatakse vastavalt nendele Tingimustele.
5. Osalejat teavitatakse otsusest kirjaga, mis saadetakse kirjalikus pretensioonis märgitud aadressile 7 päeva jooksul pärast pretensiooni arutamist või elektrooniliselt esitatud pretensioonis märgitud e-posti aadressile.

§ 5 Isikuandmete töötlemine

1. Osalejate isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Isikuandmete kaitse seadusega.
2. Kampaanias osalejate poolt esitatud isikuandmete haldur on Kingitus.ee OÜ.
3. Lähtudes kohustuslikest Isikuandmete kaitse seaduse sätetest, on kampaania osalejal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning ta võib igal ajal nõuda nende parandamist või kustutamist.
4. Kohustuslike Isikuandmete kaitse seaduse sätete kohaselt on konkursi osalejal õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ning ta võib igal ajal taotleda nende parandamist või kustutamist.

§ 6 Lõppsätted

1. Käesolevad Tingimused on kättesaadavad Kingitus.ee veebilehel ja Korraldaja peakontoris.
2. Käesolevad Tingimused on kättesaadavad veebiaadressil https://www.kingitus.ee/allahindlus-esimese-ostu-puhul-uele-65-eur/
3. Käesolevad Eeskirjad on ainus dokument, mis määratleb Kampaania reegleid. Kõik reklaami- ja turundusmaterjalid on ainult informatiivse tähendusega.
4. Kõik Kampaaniaga seotud kohustuste täitmisest tulenevad vaidlused lahendab pädev kohus vastavalt kehtivatele seadustele.