Lisaallahindlus -10% valitud elamustele koodiga ESMASPÄEV10
Menüü

“5 € jõuludeks” kampaania tingimused

§ 1 ÜLDSÄTTED:

1.1. Kampaania korraldaja on Kingitus.ee OÜ, reg. nr: 11472156, juriidiline aadress: Paavli 5A - 222, 10412 Tallinn.
1.2. Kampaania kehtib 1.-31. detsembrini 2023 või kuni tühistamiseni.
1.3. Kampaania on üleriigiline.
1.4. Käesolevad eeskirjad määravad kindlaks kampaania korraldamise reeglid, mis seisnevad 5 eurot soodustuse andmises vähemalt 49 eurot ostude puhul Kingitus.ee poodides 1.-31. detsembrini 2023.
1.5. Mõisted:
Käesolevates eeskirjades kasutatud mõistete all mõistetakse:

E-pood
– interneti kaudu kättesaadavad lehed ja muud vahendid, mis onKingitus.ee OÜ. omandis või mida kasutatakse, kättesaadavad aadressil www.kingitus.ee või muul aadressil, mis kuulub või mida kasutab Kingitus.ee OÜ;
Füüsilised poed – Kingitus.ee omad müügipunktid, kus müüakse tooteid ja on võimalik kohapeal tellimusi vastu võtta. Aktuaalne poodide nimekiri asub aadressil https://www.kingitus.ee/kingipoed/;
Eeskirjad – käesolevad eeskirjad;
Kampaania – käesolevates eeskirjades kirjeldatud “5 € jõuludeks” soodustuskampaania;
Kampaanias osalejad – isikud, kes on ostnud kampaania raames kampaaniaga hõlmatud kingitusi füüsilistes ja veebipoodides;

§ 2 KAMPAANIAS OSALEMISE TINGIMUSED “5 € jõuludeks”

2.1. Kampaanias võib osaleda isik, kellel on täielik teovõime (isik, kes on saanud 18-aastaseks ja keda ei ole osaliselt ega täielikult teovõimetuks tunnistatud tsiviilseadustiku tähenduses. Isikud, kellel puudub täielik teovõime, võivad osaleda kampaanias oma seadusliku esindaja/hooldaja kaasabil) ja kes on tutvunud käesolevate eeskirjadega ning nõustub nende sätetega.
2.2. Kampaaniaga hõlmatakse kõik tooted, mis on ostetud veebipoest www.kingitus.ee ja Kingitus.ee füüsilistest poodidest, välja arvatud kinkekaardid, perioodil 1.-31. detsember 2023.

§ 3 KAMPAANIA “5 € jõuludeks” REEGLID

3.1. Kampaania kehtib Kingitus.ee veebipoes www.kingitus.ee 1.-31. detsembrini 2023 kuni kell 23.59 (määravaks on tellimuse esitamise kuupäev ja kellaaeg) ja füüsilistes poodides 1.-31. detsembrini 2023 poe lahtiolekuajal kell 9.00-22.00 (määravaks on kingituse ostu kuupäev ja kellaaeg).
3.2. Füüsiliste poodide aktuaalne nimekiri, mis osalevad kampaanias, asub aadressil: https://www.kingitus.ee/kingipoed/;
3.3. Kampaania “5 € jõuludeks” sisaldab võimalust kasutada sooduskupongi (füüsilised poed) või sooduskoodi (veebipood) väärtusega 5 eurot, Kingitus.ee veebipoes või füüsilistes poodides, kui ostude kogusumma on vähemalt 49 eurot.
3.4. 5 eurot sooduskupong antakse kliendile Kingitus.ee füüsilistes poodides ostude sooritamisel 20.-27. novembrini 2023.
3.5. Sooduskupongi/sooduskoodi ei vahetata rahaliste vahendite vastu.
3.6. Sooduskupong/sooduskood ei kehti kinkekaartidele.
3.7. Sooduskupong/sooduskood on ühekordseks kasutamiseks.
3.8. Sooduskupongi/sooduskoodi ei tagastata.
3.9. Kampaaniat ei saa kombineerida teiste Kingitus.ee korraldatud kampaaniatega.
3.10. Sooduskupongi/sooduskoodi kasutamisel ostetud toote tagastamine tühistab 5 eurot soodustuse.

§ 4 PRETENSIOONI MENETLEMISE REEGLID KAMPAANIAS “5 € jõuludeks”

4.1. Osalejad võivad esitada kampaaniaga seotud pretensioone e-posti teel või kirjalikult.
4.2 Pretensioon peab sisaldama: osaleja ees- ja perekonnanime ning täpset aadressi, samuti üksikasjalikku kirjeldust ja pretensiooni põhjust. Elektroonilised pretensioonid tuleks saata aadressile: info@kingitus.ee. E-posti pealkiri: “5 € jõuludeks” . Kirjalik pretensioon tuleb esitada aadressile: Kingitus.ee OÜ, Paavli 5A - 222, 10412 Tallinn märkega: “5 € jõuludeks”.
4.3. Pretensioone arutatakse 7 päeva jooksul alates Korraldajale laekumisest.
4.4. Pretensioone arutatakse vastavalt nendele Tingimustele.
4.5. Osalejat teavitatakse otsusest kirjaga, mis saadetakse kirjalikus pretensioonis märgitud aadressile 7 päeva jooksul pärast pretensiooni arutamist või elektrooniliselt esitatud pretensioonis märgitud e-posti aadressile.

§ 5 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Osalejate isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Isikuandmete kaitse seadusega.
5.2. Kampaanias osalejate poolt esitatud isikuandmete haldur on Kingitus.ee OÜ.
5.3. Lähtudes kohustuslikest Isikuandmete kaitse seaduse sätetest, on kampaania osalejal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning ta võib igal ajal nõuda nende parandamist või kustutamist.
5.4. Kohustuslike Isikuandmete kaitse seaduse sätete kohaselt on konkursi osalejal õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ning ta võib igal ajal taotleda nende parandamist või kustutamist.

§ 6 LÕPPSÄTTED

6.1. Käesolevad Tingimused on kättesaadavad Kingitus.ee veebilehel ja Korraldaja peakontoris.
6.2. Käesolevad Tingimused on kättesaadavad veebiaadressil https://www.kingitus.ee/5-eurot-jouludeks/
6.3. Käesolevad Eeskirjad on ainus dokument, mis määratleb Kampaania reegleid. Kõik reklaami- ja turundusmaterjalid on ainult informatiivse tähendusega.
6.4. Kõik Kampaaniaga seotud kohustuste täitmisest tulenevad vaidlused lahendab pädev kohus vastavalt kehtivatele seadustele.